ArCADia Ek Modüller

Araçlar

ArCADia-IFC 2
ArCADia 3D-MAKER
ArCADia-3D VIEWER [FREE]
ArCADia-TEXT [FREE]

Isı Modülü

ISITMA MONTAJI
ArCADia-ISITMA TESİSATLARI, Bina Bilgi Modellemesi (BIM) ideolojisine dayanan ArCADia BIM sisteminin sektöre özel bir modülüdür. Program, BIM teknolojisine sahip binalarda iç çift borulu ısıtma tesislerinin profesyonel teknik dokümantasyonunun oluşturulmasını sağlar. Ayrıca, tasarım dokümantasyonunu geliştirmek için gerekli olan otomatik aksonometrik görünümler, listeler ve hesaplamalar.

Elektrik Modülleri

Güç Ağları :
Düşük voltajlı güç ağlarının tasarımı ile ilgili profesyonel belgelerin hazırlanmasına izin verir ve mekansal gelişim planlarında ağların nesne yönelimli oluşturulmasını sağlar.

Elektrik Tesisatı :
Elektrik sistemlerinin hızlı ve verimli bir şekilde tasarlanmasını sağlar.

Telekomünikasyon Modülü

Telekomünikasyon Ağları :
Fiberoptik ve bakır medya ağlarını tasarlamak için kullanılır. Tasarım süreci basit, hızlı ve verimlidir.

Gaz Tedarik Modülü

Gaz Tesisatı :
Binalarda iç gaz sistemleri tasarlamak için kullanılır. Nesne yönelimli tasarım, boru hatları, bağlantı parçaları ve gaz aygıtları kitaplığından elemanlar yerleştirilerek uygulanır.

Dış Gaz Tesisatı :
Bir grup binaya gaz bağlantısı ve harici gaz sistemi tasarlamak için kullanılır.

Su Kaynağı Tesisleri

BIM teknolojisine sahip bir binada dahili su temin sistemlerinin profesyonel teknik belgelerini oluşturmak için kullanılır. Elemanların otomatik seçimini ve aksonometrik listelerin ve hesaplamaların raporlamasını sağlar.