DeviceLock DLP Suite

DeviceLock Endpoint DLP Suite bir Veri Kaybını Önleme çözümüdür; bu, kurumsal verilerin kurumsal ağdan veya şirket kontrollü BYOD dizüstü bilgisayarlarından / cihazlarından sızmasını kasıtlı olarak kötü niyet, ihmalkarlık veya kasıtsız bir hata yoluyla engellemek üzere tasarlanmış olduğu anlamına gelir.

DeviceLock Endpoint DLP Suite şunları içerir:
Uç noktaya bağlı aygıtların ve bağlantı noktalarının kullanımına yönelik politikaların oluşturulması ve uygulanması için DeviceLock Core modülü.

NetworkLock modülü, uç noktadan ağ veri transferleri için politika belirleme ve uygulama.

Söz konusu dosyanın veya oturumun içeriğinin incelenmesine dayalı olarak, son noktadan çıkarılabilir medya ve ağ protokollerine aktarım için politika belirleme ve uygulama becerisini sağlayan ContentLock modülü.